Firma Alfa działająca na rynku od 5 lutego 1997r. oferuje kompleksową obsługę księgową oraz doradztwo w podejmowaniu decyzji podatkowych. Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów nr 23442/01 oraz wymagane ubezpieczenie OC.

Zakres działalności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wymaganych przez prawo deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • sporządzanie raportów na wewnętrzne potrzeby klientów,
 • obsługa kadrowo – płacowa,
 • przeprowadzanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw,
 • opracowywanie business planów,
 • opracowywanie wniosków o dotacje,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego dla osób fizycznych,
 • pomoc przy zakładaniu firmy,
 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej i sposobu opodatkowania,
 • obsługa kontroli zewnętrznych


Alfa

NIP 782-134-92-79
Potasze, Lipowa 49
62-005 Owińska
782-134-92-79

biuro@podatki-finanse.pl
tel 061 62 435 62
fax 061 62 435 61

Maria Miszkiewicz
m.miszkiewicz@podatki-finanse.pl
600 33 66 15

Ewaryst Miszkiewicz
e.miszkiewicz@podatki-finanse.pl
606 89 02 13

1997 (c) Alfa Maria Miszkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
 
Projektowanie WWW